Disciplinárna komisia

ÚS č.6

DISCIPLINÁRNA KOMISIA MFL KNM (správa č.6, zo dňa 20.12.2011)   DK 13 – MICHAL SÁGA, 0815, FC PÁLENE, zastavenie činnosti na 1 SN od 18.12.2011 podľa DP príloha č.1/5/a. Hráč… Read more »

ÚS č.5

DISCIPLINÁRNA KOMISIA MFL KNM (správa č.5, zo dňa 15.12.2011)   DK 10 – FRANTIŠEK ZJAVKA, 0512, BAD BOYS zastavenie činnosti na 1 SN od 11.12.2011 podľa DP príloha č.1/5/a. Hráč… Read more »

ÚS č.4

DISCIPLINÁRNA KOMISIA MFL KNM (správa č.4, zo dňa 08.12.2011)   DK 05 –RADOSLAV CHOVANEC, 0007, FC PENDEPON, zastavenie činnosti na 1 SN od 08.12.2011 podľa DP príloha č.1/1/h. Hráč uhradí… Read more »

ÚS č.3

DISCIPLINÁRNA KOMISIA MFL KNM (správa č.3, dňa 01.12.2011, predseda Miroslav Ježík))   DK 04 – TOMÁŠ HLAVÁČ, r.č.0319, CLUB NACIONALE, zastavenie činnosti na 1 SN od 01.12.2011 podľa DP príloha… Read more »

ÚS č.2

DISCIPLINÁRNA KOMISIA MFL KNM (správa č.2, dňa 18.11.2011, predseda Miroslav Ježík))   DK 03 – DK ukladá družstvu BIZONS uhradiť finančnú pokutu vo výške 21,- Euro do 14 dní pod… Read more »

ÚS č.1

DISCIPLINÁRNA KOMISIA MFL KNM (zo dňa 12.11.2011, predseda Miroslav Ježík))   DK 01 – DK ukladá družstvu NEWCASTLE uhradiť finančnú pokutu vo výške 42,- Euro zo sezóny 2009/2010  do 14… Read more »