MATRIČNÁ KOMISIA MFL KNM (správa č.14, dňa 15.02.2013)

Posted on by on február 15th, 2013 |

MK 16 – Uskutočnené prestupy a registrácie nových hráčov k 15.02.2013:

–         DÁVID SLIVKA (GUNNERS)

–         PETER GRAJCIAR (GUNNERS)

–         ANDREJ SLIVKA (GUNNERS)

–         ĽUBOMÍR JAKUBEC (GUNNERS)

–         MICHAL JAVORÍK (GUNNERS)