ÚS č.4

Posted on by on december 20th, 2011 | Komentáre vypnuté na ÚS č.4

DISCIPLINÁRNA KOMISIA MFL KNM

(správa č.4, zo dňa 08.12.2011)

 

DK 05 –RADOSLAV CHOVANEC, 0007, FC PENDEPON, zastavenie činnosti na 1 SN od 08.12.2011 podľa DP príloha č.1/1/h. Hráč uhradí poplatok 3,4 Eura.

 

DK 06 – PETER ŠRENKEL, 0805, FC PÁLENE, zastavenie činnosti na 1 SN od 01.12.2011 podľa DP príloha č.1/5/a. Hráč uhradí poplatok 3,4 Eura.

 

DK 07 – MICHAL HOLTÁN, 0124, REAL, zastavenie činnosti na 1 SN od 08.12.2011 podľa DP príloha č.1/5/a. Hráč uhradí poplatok 3,4 Eura.

 

DK 08 – JÁN HOLTÁN, 0125, REAL, zastavenie činnosti na 1 SN od 08.12.2011 podľa DP príloha č.1/5/a. Hráč uhradí poplatok 3,4 Eura.

 

DK 09 – DK vyzýva družstvo NEWCASTLE na uhradenie pokuty vo výške 42,- Euro v termíne do 10.12.2012. V prípade neuhradenia pokuty bude mať družstvo od 11.12.2011 nepodmienečne zastavenú činnosť. Podľa DP príloha č.2/9/1,3.

Comments Closed