INFORMÁCIA !!!

Posted on by on január 28th, 2019 | Komentáre vypnuté na INFORMÁCIA !!!

         Ak majú po odohranej súťaži dve alebo viac mužstiev rovnaký počet bodov, o ich

  umiestnení rozhoduje väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí.Ak je rovnaký,

  rozhoduje najprv gólový rozdiel a potom gólový podiel zo súčtu strelených  a obdr-

  žaných gólov zo vzájomných stretnutí.Ak ani tieto kritéria neumožňujú určiť

  poradie, potom rozhoduje gólový rozdiel a potom gólový podiel zo všetkých

  stretnutí.

       V priebehu súťaže sa poradie družstiev určuje podľa získaných bodov

a pri ich rovnosti podľa gólového rozdielu a potom gólového podielu zo

všetkých stretnutí.Ak ani tieto kriteriá nerozhodnú,potom o poradí rozhodne

väčší počet strelených gólov.

 

 

 

Comments Closed