Štartuje nový ročník MFL KNM 2016/2017

Posted on by on október 5th, 2016 | Komentáre vypnuté na Štartuje nový ročník MFL KNM 2016/2017

Oznamujeme, že štartuje nový ročník MFL v KNM 2016/2017 v predbežnom termíne 05.11.2016-06.11.2016. Presný termín bude upresnený nakoľko nevieme teraz ako bude voľná športová hala. Štartovné je 260,- euro. Z uvedenej sumy každé družstvo zaplatí poplatok 20 euro pre mestské kultúrne a športové stredisko v KNM ako poplatok za využívanie športovej haly. Uvedená suma sa následne odvedie MsKŠS v KNM. Porada vedúcich družstiev sa uskutoční v stredu dňa 02.11.2016 o 18:00 hod v Kysuckej jedálni na pešej zóne.

Upozorňujem všetkých, že na porade vedúcich družstiev dňa 02.11.2016 sa prihlásite do nového ročníka 2016/2017 jedine pod splnením nasledovných podmienok:

1. zaplatené štartovné vo výške 260,-euro.

2. komplet vyplnená prihláška družstva

3. komplet vyplnená súpiska družstva

4. komplet vyplnené prestupové a registračné lístky

5. neplnoletý hráči predložia potvrdenie od rodičov, že súhlasia s ich štartom v MFL KNM. V MFL KNM môžu štartovať hráči po dosiahnutí 15. roku veku.

Kontakt:  email: miroslavjezik@hotmail.sk, 0910867089, prípadne Facebook mflknm .Verím, že celý proces prihlasovania prebehne bez problémov, preto Vás žiadam o zodpovedný prístup. Žiadam Vás aby ste mi prestupy a nové registrácie už začali nosiť.

Ďakujem. Miroslav Ježík

Dokumenty na stiahnutie:

Súhlas-zákonného-zástupcu-so-štartom-hráča.

Registračný-lístok

Prihláška-do-MFL-KNM-2016-2017

Prestupový-lístok

Súpiska-družstva

 

 

 

 

Comments Closed