MFL KNM 2017/2018 – MUŽSTVO CLUB NACIONALE VÝLUČENÉ !

Posted on by on február 11th, 2018 | Komentáre vypnuté na MFL KNM 2017/2018 – MUŽSTVO CLUB NACIONALE VÝLUČENÉ !

1. Tri kontumačné výsledky /za nedostavenie sa k stretnutiu/ v priebehu

jedného súťažného ročníka majú za následok vylúčenie družstva zo súťaže

bez ohľadu na počet získaných bodov.

2. Keď je družstvo vylúčené  alebo vystúpi zo súťaže pred jej ukončením,

s výnimkou posledného stretnutia, anulujú sa všetky jeho výsledky  a

neuvádzajú  sa v tabuľkách tak,ako keby družstvo vôbec nehralo.

 

Comments Closed