INFORMÁCIA

Posted on by on január 16th, 2020 | Komentáre vypnuté na INFORMÁCIA

Ak majú po odohranej súťaži  dve alebo viac družstiev  rovnaký počet bodov, o ich umiestnení

rozhoduje väčší počet bodov zo vzájomných stretnutí, Ak je rovnaký, rozhoduje najprv gólový

rozdiel a potom gólový podiel zo súčtu strelených a obdržaných gólov zo vzájomných stretnutí.

Ak ani tieto kritéria neumožnujú určiť poradie,potom rozhoduje gólový rozdiel a potom podiel

zo všetkých stretnutí.

Podľa súťažného poriadku futsalu,kapitoly IV.článok 22/b spoločne ustanovenia k postupu

a zostupu.

 

Podľa článku 23 v priebehu súťaže sa poradie družstiev určuje podľa počtu získaných bodov

a pri ich rovnosti podľa gólového rozdielu a potom gólového podielu zo všetkých stretnutí.

Ak ani tieto kritéria nerozhodnú, potom o poradí rozhodne väčší počet strelených gólov.

Comments Closed