FINANCIE MFL KNM

Tu sa bude aktualizovať finančný rozpočet našej MFL KNM. Priebežne sa bude dopĺňať aká je výška nášho konta a načo boli použité finančné prostriedky k aktuálnemu dátumu.

12 x 260 (štartovné 12 x družstvo) 3120,-€

230,27,-€, zostatok z minulej sezóny

Stav konta 02.11.2016: 3350,27,-€

 

193,-€, 5 x lopta SELECT SUPER FUTSAL FIFA APPROVED + poštovné 3,-€

21,50,-€, laminovacia fólia na registračné preukazy

31,50,-€, 7ks chladiaci sprej

24,50,-€, 7ks rozlišovacia vesta zelená

24,50,-€, 7ks rozlišovacia vesta modrá

10,-€, čierna náplň do tlačiarne

Stav konta 12.11.2016: 3045,27,-€

 

240,-€ poplatok za MFL KNM pre MKŠS KNM (20,-€ za družstvo)

17,57,-€, vybavenie lekárničky (12ks obyčajný obväz, 6ks elestický obväz, 5ks levkoplast)

Stav konta 01.12.2016: 2787,70,-€

 

3,50,-€ kancelársky papier

Stav konta 16.12.2016: 2784,20,-€

 

639,50,-€ vyplatenie rozhodcov a časomeračov

Stav konta k 23.12.2016 2144,70,-€

 

32,40,-€ platba za webovú stránku

Stav konta k 17.01.2017 2112,30,-€

 

92,16,-€ šiltovky pre majstrov MFL KNM

318,38,-€ 3x poháre, 11x plaketa, 60ks medaile pre najlepšie družstvá a jednotlivcov

59,-€ 2x lopta Select pre družstva na vyhodnotenie

Stav konta k 13.03.2017 1642,76,-€

 

1208,50,-€ vyplatenie rozhodcov a časomeračov

Stav konta k 14.03.2017 434,26,-€

 

 

 

 

Comments Closed