INFO! ZMENY! UPOZORNENIA!

 • MK dáva do pozornosti, že od sezóny 2012/2013 je možné prestupy vykonať po celý mesiac.
 • MK upozorňuje, že hráči družstva ktoré sa v r.2017/2018 neprihlásilo do MFL sú povinný tak isto uskutočniť prestup ak chcú ďalej pôsobiť v súťažiach MFL. Voľnými hráčmi sa stávajú až po roku nepôsobenia v MFL.
 • Poplatok za prestup je 1,70€.
 • Poplatok za 3 ŽK je 3,40€.
 • Poplatok za ČK je 3,40€
 • Poplatok za odklad stretnutia je 14€.
 • Poplatok za nenastúpenie na stretnutie je 24€.
 • Poplatok za kontumáciu stretnutia je 10€.
 • Nový hráči majú RP zdarma.
 • Po začiatku stretnutia nie je dovolené dopisovať hráčov do zápisu o stretnutí. Hráč, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí pred začiatkom stretnutia sa nesmie stretnutia zúčastniť.
 • Stretnutie sa môže začať, ak sú na hru pripravený minimálne traja hráči z každého družstva.
 • V MFL KNM je zakázané hrať v tarfách.
 • Odklady stretnutia prebiehajú nasledovným spôsobom: družstvo môže požiadať o odklad stretnutia písomnou žiadosťou v termíne sedem dní pred plánovaným stretnutím. Ak je to v termíne viac ako sedem dní tak nie je potrebný súhlas súpera. Žiadajúce družstvo zaplatí poplatok 14,-€. Ak je to po termíne sedem dní tak žiadajúce družstvo predloží písomnú dohodu zo súperom. Žiadajúce družstvo aj v tomto prípade zaplatí poplatok 14,-€.

Odklady stretnutí sa budú dávať len vo výnimočných prípadoch. Všetky odklady stretnutí riešte s pánom Jozefom Marekom tel.č. 0917792061.

Záležitosti ohľadne disciplinárky, registračných preukazov, prípadne čokoľvek iné tak kontaktujte mňa. 0910867089

Comments Closed