MATRIČNÁ KOMISIA A KOMISIA ROZHODCOV

S platnosťou od dnešného dňa 04.12.2012 dochádza k zmene vydávania registračných preukazov.

Rozhodcovia a časomerači majú zákaz prijímať pred stretnutím od družstiev registračné lístky a fotografie na nové registračné preukazy, prestupové lístky a registračné preukazy na prestupy. Jednoznačne podobné situácie ignorujte.

Časomerači sú povinní pred stretnutím skontrolovať, aby hráči uvedený v zápise o stretnutí predložili aj platné RP. Ak zistia, že nejaký RP chýba, rozhodca toto uvedie do zápise o stretnutí.

Za štart hráča je zodpovedné družstvo, kapitán a vedúci družstva. Štartovať môže len hráč, ktorý bol do štvrtku pred víkendom riadne zaregistrovaný. V prípade neoprávneného štartu hráča budú hráč, družstvo, kapitán a vedúci družstva, odstúpený na DK.

Registrácie nových hráčov a prestupy hráčov budú splatnosťou od dnešného dňa 04.12.2012 prebiehať nasledovným spôsobom:

– Za matriku budem prijímať žiadosti na nové registračné preukazy a prestupy hráčov len osobne do štvrtku večera do 20:00 buď u mňa doma, alebo v práci. Stačí zavolať, stretneme sa. Prípadne mi potrebné dokumenty dajte do poštovej schránky.

– Ak mi družstvo doručí do tohto termínu podklady potrebné na registračný preukaz, RP bude vyhotovený vo štvrtok večer a hráč môže nastúpiť na stretnutie už najbližšiu sobotu a nedeľu.

– Všetky žiadosti na nové RP a prestupy doručené po tomto termíne budú schválené až nasledujúci týždeň, to znamená že hráč môže nastúpiť na stretnutie až nasledujúci týždeň.

– Týmto sa vyhneme problémom, ktoré niektoré družstva spôsobujú dodaním nekompletných žiadostí o prestup a nový RP.

MIROSLAV JEŽÍK

Comments Closed